Afspraken

Voor het maken van afspraken, voor intake en/of behandeling, is de praktijk geopend

van 08.00 uur – 17.30 uur op maandag
van 08.00 uur – 17.30 uur op dinsdag
van 08.00 uur – 12.30 uur op woensdag
van 08.00 uur – 17.30 uur op donderdag
van 08.00 uur – 17.30 uur op vrijdag

Er kunnen ook afspraken worden gemaakt voor behandeling buiten kantooruren. Indien medisch noodzakelijk wordt er aan huis behandeld.

Na aanmelding via e-mail: desingel@hetnet.nl bellen of mailen wij u terug om tot een afspraak te kunnen komen. Vergeet uw telefoonnummer niet te vermelden.
Mocht u tijdens onze afwezigheid gebeld hebben dan bellen wij terug als er een boodschap is ingesproken op de voicemail.

Praktijk voor Fysiotherapie “De Singel”
Singel 295
3311 HD Dordrecht
TELEFOON: 078-6135993
e-mail : desingel@hetnet.nl

TARIEVEN VOOR NIET AANVULLEND VERZEKERDEN :
code         prestatieomschrijving                                                   prijs
1000         zitting fysiotherapie in de praktijk                                    € 30,00
1001         zitting aan huis van de patiënt                                           41,00
1002         zitting in instelling                                                          € 35,50
1700         extra lange zitting in de praktijk                                      € 41,00
1701         extra lange zitting aan huis van patiënt                            € 54,00
1850         screening in de praktijk                                                   € 11,00
1851         screening aan huis van patiënt                                         € 22,00
1852         screening in instelling                                                      € 17,00
1860         intake en onderzoek in de praktijk                                    € 31,00
1864         screening en intake + onderzoek in de praktijk                  € 42,00
1870         intake/onderzoek na verwijzing in de praktijk                    € 41,00
1871         intake/onderzoek na verwijzing aan huis patiënt               € 52,00
1872         intake/onderzoek na verwijzing in instelling                      € 46,00
1900         korte rapportage                                                            € 25,00
1901         uitgebreide tijdrovende rapportage                                  € 47,50
1920         telefonische zitting                                                         € 15,00
1950         verstrekte verbandmiddelen in kader FT                          € 12,00
1951         klein verbandmateriaal in kader FT                                  € 07,00