Specialisatie

Wat is fysiotherapie?

Klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uiteenlopend:

– pijn
– krachtsvermindering
– ademhalingsproblemen
– zwelling en beperkingen in het bewegen.
– De aandoeningen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden, door veroudering of door een ongeval.

Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld.

Fysiotherapie is een behandeling aan het lichaam op voorschrift van een arts of sinds 2006 ook mogelijk via zogenaamde directe toegankelijkheid. Een behandeling kan ook een begeleidend karakter hebben. Daarbij begeleidt de fysiotherapeut de patiënt in een bepaald revalidatieproces of geeft daarin adviezen.

De behandeling kan verschillende vormen omvatten:
* oefentherapie of bewegingstherapie. Met oefentherapie zijn verschillende doelen te bereiken, zoals: versterken van spieren, beweeglijk maken van gewrichten en verbetering van de algemene conditie. Een onderdeel van oefentherapie is ook houdingstherapie, ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen.

* massage. Hierbij wordt door verschillende handgrepen een therapeutisch doel bereikt. Dat doel kan zijn: pijnvermindering, spierontspanning en verbetering van de doorbloeding.

Buiten de bovenstaande behandelingen kan de fysiotherapeut ook gebruik maken van apparatuur, zoals ultra korte golf(ukg), ultra geluid en stroombehandelingen.

Ook kunnen er schoenverbeteringen toegepastworden, zoals vaste of losse zool- en hakcorrecties maar ook advies bij juiste schoenkeuze.

Specialisaties binnen de fysiotherapie zijn sportfysiotherapie, manuele therapie, kinderfysiotherapie, lymfedrainage,geriatriefysiotherapie, bekkeninstabiliteit, chronische pijn.

Fysiotherapie kan toegepast worden bij verschillende klachten. Een belangrijke groep vormen de klachten van het bewegingsapparaat, zoals rug- en nekpijn en problemen met de gewrichten. De pijn kan variëren van mensen die vrijwel invalide zijn tot topsporters die door een blessure niet optimaal kunnen presteren. Daarnaast speelt fysiotherapie een belangrijke rol bij de revalidatie na ongelukken of ziekte.

Tijdig zal een evaluatie plaats vinden of behandeling nog noodzakelijk is. Zonodig wordt naar de verwijzer gerapporteerd.

Fysiotherapie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed in een aanvullende verzekering.

Sportfysiotherapie ( John de Vlaming is geregistreerd NVFS allround sportfysiotherapeut)

De doelstelling van sportfysiotherapie is het weer terugbrengen van de geblesseerde sporter naar zijn oude sportniveau.

Tijdens de blessureperiode worden,waar mogelijk,zwakke schakels in de bewegingsketen getraind (bv.Power zone training )om na een blessureperiode soms nog sterker terug te komen!De sporter is na een blessure vaak ook mentaal sterker!

We hebben veel ervaring met het revalideren na voorste kruisband blessures(vanaf 1985).Schouder-(alle bovenhandse sporten),lies-,enkel-(Coumans taping),spier-en peesblessures (achillespees)zijn bij ons ook veel voorkomende problematieken.Hiervoor zijn uitgebreide trainingsprogramma’s aanwezig.

Waar nodig wordt er nauw samengewerkt met huisarts,sport medisch adviescentrum,de sportorthopaedisch chirurg en met Foot Connection (www.footconnection.nl).Foot Connection heeft zeer veel ervaring met het geven van schoenadvies en het maken van loopanalyses.

Er zijn uitgebreide trainingsmogelijkheden,
ook in samenwerking met trainingscentrum Comeback(www.comebacktraining.nl).

Manuele Lymfedrainage ad modum Vodder

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Ondermeer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (bv bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (bv bouw- en afbraakstoffen) of van gassen (bv zuurstof).
Deze processen via het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding.

Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.

Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen)speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die daar een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

De methode Vodder
De manuele lymfdrainage is een massagevorm, die erop gericht is het lymfstelsel te stimuleren. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar oedeem) beter c.q. sneller via de lymfbanen af te voeren.

De manuele lymfdrainage volgens de methode Vodder
Het bijzondere van de therapie van Dr. Vodder is dat die niet alleen gericht is op de drainerende werking van het lymfstelsel, maar vooral op de voedende en zuiverende werking van al het lichaamsvocht.
De manuele lymfdrainage volgens de methode Vodder is een zachte massagevorm en is op het gehele lichaam toepasbaar. Ze heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnaties op te heffen, de immuniteit (weerstand) te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale systeem te optimaliseren.
De waterhuishouding wordt direct beïnvloed door de stimulatie van het lymfsysteem, en indirect door het dempen van het verhoogd stressniveau in het lichaam.

Hoe gaat het in zijn werk
Bij de manuele lymfdrainage volgens de methode Vodder wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfklieren en lymfbanen; de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfstelsel. Heel belangrijk daarbij is het ritme van deze ‘handgreep’.
Dat ritme moet namelijk exact overeenkomen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfbanen en in de haarvaatjes, want alleen dan kan al het ‘overtollige’ lichaamsvocht goed worden afgevoerd.
De behandeling waarbij de ‘patiënt’ meestal ligt, heeft plaats bij een aangename temperatuur en in een uiterst ontspannen sfeer. Om dit laatste te bereiken, wordt vaak verzocht tijdens de behandeling niet te praten. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht en zal vrijwel pijnloos zijn. De behandeling begint indien nodig, met een uitgebreid gesprek, waarin o.a. duidelijk zal worden hoe het lichaam (de mens) functioneert. De massage begint bij de lymfklieren in de hals ( de basis) gevolgd door, afhankelijk van de klacht, de lymfklieren in de buikstreek, oksels, liezen en het gelaat. Heeft de ‘patiënt’ buiten deze gebieden klachten, dan zal daar een specifieke behandeling op volgen.

Voor meer informatie
www.mldv.be

Weke delen manipulaties

Houders van een medisch diploma zoals fysiotherapeuten, artsen, manueel therapeuten, mensendieck- en caesartherapeuten volgen de cursus Manipulaties (onderdeel van de osteopathie opleiding) in modulaire vorm.

In iedere module wordt een lichaamsregio volledig op theoretisch en op praktisch vlak behandeld. En leer je hoe je op nog meer manieren kunt onderzoeken en behandelen, daarnaast krijg je een aantal manuele technieken, wat niet inhoudt dat je een manueel therapeut bent.

Geriatriefysiotherapie ( Jiska Heger is geriatriefysiotherapeut i.o.)

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen (geriatriefysiotherapeut).

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en clienten/patienten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patienten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. Deze fysioterapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De patienten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Geriatrie fysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post hbo- of masteropleiding geriatriefyiotherapie gevolgd.

Omdat de ziektebeelden veelal als chronische ziekten worden aangemerkt, kan men na de twaalfde behandeling veelal in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering.